Сучасна апаратна косметологія

Сучасний напрям у косметології, який вивчає косметичний догляд з використанням інструментальних методів, заснованих на дії преформованих фізичних факторів. До преформованих факторів, тобто заснованих на використанні різних видів фізичної енергії в перетвореному стані, належать електричний струм, магнітні поля, ультразвукове та оптичне випромінення, барометричний тиск. Раціональне використання фізичних факторів значно підвищує ефективність комплексного косметичного догляду. Ці фактори мають певні переваги перед косметичними і ЛП, оскільки відносно вільні від побічної алергічної та токсичної дії. Однак фізичні методи належать до сильнодіючих, у разі їх неправильного використання може виявлятися побічна дія на організм. Методи апаратної косметології мають патогенетичне, а не етіологічне спрямування впливу. Внаслідок їх застосування зникають або зменшуються больові синдроми, нормалізується секреторна і моторна функції органів, знижується активність запальних процесів, поліпшується трофіка органів і тканин, підсилюються репаративні процеси. У цілому вони виявляють потужну саногенетичну дію, сприяють мобілізації захисних сил організму.